Vakken billfold

Handgemaakt uit eigen atelier. De klassieke manier om papiergeld op te bergen.

Oud en nieuw