V A K A N T I E - S L U I T I N G

zaterdag 3 september tot en met dinsdag 20 september 2016

"Het is aan te raden , vooral indien U van ver moet komen, om even op te bellen in verband met eventuele extra sluitingsdagen."

Dank.